PRESENTACIÓ
QUI SOM?  

-         Una entitat sense ànim de lucre i que agrupa els pares i mares de l'institut.

-         L’objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els nois i les noies.

-         El funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa (alumnes, mestres, pares, Ajuntament...)


PER A QUÈ SERVEIX?
 

-         Principal  interlocutor entre  els professors, l'equip directiu de l'institut i el  col·lectiu de famílies.

-         Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.

-         Participa en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.

.

  SERVEIS I ACTIVITATS 

-         Oferir  els serveis més adequats a les circumstàncies i necessitats de cada moment, respon als requeriments i sol·licituds dels pares i mares.

-         Permanència  les tardes del 1r i 3r dimarts de cada mes de 19:30 a 20:45.

-         Esportives i  lúdiques.

-         Cursos de formació per a pares i mares.

-         Xerrades.

 
PARTICIPA

-         Fent-vos socis i assistint als actes i reunions que convoca.

-         Formant part de la Junta directiva

-         Fent arribar a la Junta les vostres inquietuds i suggeriments, directament als seus membres o a través del correu electrònic:          ampaiesplamoreres@hotmail.es 

-         HORARI : 1r i 3r DIMARTS DEL MES  DE 19:30 A 20:45