CONVOCATÒRIES DE VAGA D'ESTUDIANTS
Us informem que els alumnes de 3r ESO, 4t ESO i Batxillerat han informat a la direcció d'aquest centre que s'adheriran a la convocatòria de vaga d'estudiants del propers dies 25 i 26 d'octubre de 2017.
Els alumnes de 3r ESO, 4t ESO i Batxillerat tenen reconegut, segons les Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC), el dret de vaga sempre que vosaltres, pares, mares i/o representants legals, ho autoritzeu.

Per aquest motiu cal que abans del 3 de novembre els vostres fills/es retornin al seu professor tutor/a el resguard com a que han sigut autoritzats per vosaltres a exercir el dret individual de vaga. Els alumnes de 1r ESO i 2n ESO no tenen reconegut el dret a la vaga i fan classe.

En qualsevol cas el professorat serà a les aules per tal de garantir l'atenció d'aquells alumnes que no facin vaga.

Adjunt trobareu el resguard per autoritzar i justificar que el vostre fill/a s'adhereix a la mobilització abans esmentada.