Recuperacions i Proves Extraordinàries 2017/2018
Tots els alumnes d'ESO i 1r de Batxillerat que tinguin alguna matèria no superada en l'avaluació final continua de juny caldrà que es presentin a les proves extraordinàries els dies 4 i 5 de setembre segons calendari adjunt.

A més a més tots els alumnes d'ESO amb matèries pendents hauran de realitzar un treball d'estiu que tindran penjat al MOODLE conjuntament amb els continguts de la prova extraordinària. Com bé sabeu al Moodle s'accedeix un cop s'accedeix a la intranet NOMÉS amb l'usuari de l'alumne. L'usuari dels pares NO accedeix al moodle.

Aquest treball s'haurà d'entregar el dia de l'examen extraordinari.

Bones vacances, salut i sort.