PAU i PREINSCRIPCIÓ UNIVARSITÀRIA: Tràmits i calendari
Des de la Secretaria d'Universitats i Recerca es posa a disposició el portal web CANAL UNIVERSITATS que ha de ser el referent per l'orientació a la universitat dels alumnes de Batxillerat i CFGS. Tanmateix es recomana que per tal de disposar de la informació oficial i actualitzada es consultin sempre els webs institucionals d'aquesta Secretaria d'Universitats i Recerca.
A continuació us fem el recull de tots aquets webs:
Aprofitem per adjuntar-vos la taula de ponderacions de les matèries en funció dels estudis universitaris que vulgueu escollir. A la web CANAL UNIVERSITAT trobareu moltíssima informació útil i orientadora especialment pel que fa a les notes de tall en cursos anterior. 

Les dates més significatives que cal tenir en compte són:

DATES DE MATRICULACIÓ i PROVES DE LES PAU
 • Matrícula per convocatòria ordinària de juny: del 16 al 30 de maig (tots dos inclosos)
 • Dates de la prova ordinària de juny: 12, 13 i 14 de juny
 • Matrícula per convocatòria extraordinària de setembre: del 9 al 24 de juliol (tots dos inclosos)
 • Dates de la prova extraordinària de setembre: 3, 4 i 5 de setembre
Tota la informació més detallada i oficial així com models de les proves de cursos anteriors la trobareu en el següent enllaç: PAU2019

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2019 - CONVOCATÒRIA DE JUNY
 • Presentació sol·licituds: del 4 de juny l'1 de juliol
 • Canvi de preferències: fins l'1 de juliol
PRIMERA ASSIGNACIÓ PLACES UNIVERSITÀRIES 2019

 • 11 juliol: publicació de resultats
 • 12-16 de juliol: tràmit "Assignació definitiva"
 • 17 de juliol: publicació de resultats dels estudiants que han fet el tràmit "Assignació definitiva"
 • 11-16 de juliol: reclamacions de la primera assignació
 • 15-18 de juliol: matrícula dels alumnes assignats en primera preferència
 • 18 de juliol: estudiants que han fet el tràmit "Assignació definitiva" i estudiants amb reclamacions presentades fins el 16 de juliol que entren en primera preferència.
SEGONA ASSIGNACIÓ PLACES UNIVERSITÀRIES 2019

 • 24 de juliol: publicació de l'assignació
 • 25-29 de juliol: matrícula dels estudiants assignats en segona assignació
 • 24 juliol - 30 d'agost: tràmit "Continuar en el procés de reassignació de places"
 • 3 de setembre: publicació resultats de reclamacions de la segona assignació presentades fins el 30 d'agost

REASSIGNACIONS DE PLACES

 • 3 de setembre: 1a reassignació
 • 13 de setembre: 2a reassignació
 • 19 de setembre: 3a reassignació
 • 26 de setembre: 4a reassignació
 • A partir del 27 de setembre: següents reassignacions
MATRÍCULA DE LES REASSIGNACIONS

 • 5 i 6 de setembre: 1a reassignació i reclamacions de la 2a assignació
 • 16 de setembre: 2a reassignació
 • 20 de setembre: 3a reassignació
 • Un o dos dies després de la reassignació: 4a reassignació
 • Un o dos dies després de la reassignació: següents reassignacions
PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2019 - CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

 • 19 i 20 de setembre: presentació sol·licituds
 • 26 de setembre: publicació de resultats
 • 26 i 27 de setembre: reclamacions
 • 27 de setembre: matrícula de l'assignació
 • 2 d'octubre: 1a reassignació
Adjunt trobareu un document on a més a més de les dates aquí detallades trobareu les instruccions per procedir per fer les preinscripcions, informació en relació a la Prova d'Aptitud Personal (PAP) que requereixen determinats estudis universitaris i el seu calendari i finalment les adreces i telèfons de l'Oficina d'Accés a la Universitat i les seves seus.
Recordeu que a la web Canal Universitats que teniu enllaçat en aquesta mateixa notícia trobareu tota la informació que aquí no hagi quedat explicitada.