Excursions d'ESO i Batxillerat 2018/2019
Benvolguts pares i mares,

Els equips docents d'ESO i Batxillerat ja han planificat totes les sortides que NO INCLOUEN PERNOCTACIÓ i que es portaran a terme durant el curs 2018/2019. Aquestes excursions complementen el currículum educatiu, l'orientació educativa i ens permeten assolir altres objectius del nostre projecte educatiu com ara garantir la cohesió social dels alumnes en els diferents nivells educatius.

Aquestes previsions tan anticipades ens permeten assegurar-nos que els nostres alumnes tindran plaça, al teatre, un espai esportiu o un museu, en el dia que més convingui segons la Programació General Anual del centre, per aquest motiu hem de procedir anticipadament a fer els corresponents pagaments en concepte de reserva. El cost de les sortides que ara abonaran inclouen els desplaçaments, les entrades i, si s'escau, el corresponent monitoratge.

És per tot això que us cal fer l'abonament d'aquestes excursions durant el procés d'adquisició dels llibres així podrem procedir a fer les oportunes reserves.
En aquest sentit hi han varies opcions:
  • Les famílies, d'ESO o BTX, que adquiriu els llibres a través de la plataforma IDDINK podreu abonar aquestes excursions des de la mateixa plataforma. L'import que abonareu per les excursions d'ESO inclouen TOTES les excursions sense pernoctació que es faran durant el curs. L'import que abonareu per les excursions de BATXILLERAT inclouen NOMÉS les excursions que són comunes a tots els alumnes de 1rBTX o de 2nBTX.
  • Les famílies, d'ESO o BTX, que adquiriu els llibres a través d'ABACUS o qualsevol altre establiment fareu l'ingrés al compte ES41 2100 0373 1502 0009 5431 indicant clarament el nom i cognoms de l'alumne i el concepte EXCURSIONS. Tant si l'ingrés l'efectueu per caixer com per banca electrònica recordeu d'imprimir el corresponent justificant. Com en el cas anterior l'import que abonareu per les excursions d'ESO inclouen TOTES les excursions sense pernoctació que es faran durant el curs. L'import que abonareu per les excursions de BATXILLERAT inclouen NOMÉS les excursions que són comunes a tots els alumnes de 1rBTX o de 2nBTX.
  • Les excursions de modalitat de BATXILLERAT s'hauran d'abonar a partir de setembre NOMÉS a través d'un ingrés bancari al compte  ES41 2100 0373 1502 0009 5431 indicant clarament el nom i cognoms de l'alumne/a, el curs (1rBTX o 2nBTX) i la modalitat.
Qualsevol casuística familiar que impedeixi efectuar l'abonament tal i com s'ha detallat anteriorment, sigui un alumne d'ESO o Batxillerat, cal que us adreceu presencialment a la DIRECCIÓ de l'Institut.

El preu de les excursions d'ESO han estat subvencionades amb un import de 12.04€ per part de l'Ajuntament de Vilanova del Camí.

Aquest model de planificació i gestió que hem incorporat ha sigut resultat d'un consens entre el claustre de professors, amb l'AMPA i amb el Consell Escolar.

Les sortides que inclouen pernoctació com ara les colònies, esquiades o viatges finals d'etapa, reben un tractament diferenciat amb una informació i una gestió de pagaments adaptada a cada cas i executades al llarg del curs escolar.


Rebin salutacions cordials,