Projecte Educatiu
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) així com el Projecte Lingüístic de Centre, un cop revisats i actualitzats han sigut aprovats per unanimitat en Claustre i Consell Escolar.